• 7. Marmara Pediatri Kongresi 20-22 Şubat 2020

Kurslar

  • AŞI KURSU
  • ÇOCUK ACİL KURSU
  • GİDR UYGULAYICI EĞİTİMİ KURSU
  • HEMŞİRELİK KURSU
  • YENİDOĞAN VE PEDİATRİDE NIRS
  • BESLENME KURSU
  • UZMANINA SORALIM ÖĞRENELİM
20 ŞUBAT 2020, PERŞEMBE
AŞI KURSU
Kurs Başkanı: Doç. Dr. Eda Kepenekli Kadayifci
08:45-09.00 Açılış
Doç. Dr. Eda Kepenekli Kadayifci
I. Oturum: Aşılamada Temel Bilgiler
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yıldız Camcıoğlu
09:00-09:45 Genel bağışıklama ilkeleri Prof.Dr. Ateş Kara
09:45-10:00 Aşı sonrası alerjik reaksiyonlara yaklaşım Prof. Dr. ZeynepTamay
10:00-10:20 Sağlık Bakanlığınca önerilen aşı programı Prof. Dr. Özden Türel
10:20-10:30 Tartışma ve sorular
10:30-11:00 Kahve Arası
II. Oturum: Ulusal Bağışıklama Programı Dışı Aşılar
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nuran Salman
11:00-11:15 Meningokok aşıları Doç. Dr. Eda Kepenekli Kadayifci
11:15-11:30 Rotavirus aşıları Doç. Dr. Ayşe Karaaslan
11:30-11:45 İnfluenza aşıları Doç. Dr. Adem Karbuz
11:45-12:00 Tdap aşıları Doç. Dr. Selda Hançerli Törün
12:00-12:15 HPV aşıları Doç. Dr. Nevin Hatipoğlu
12:15-12:30 Tartışma ve sorular
12:30-13:30 Öğle Yemeği
III.Oturum: Özel Durumlarda Bağışıklama-I
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ayper Somer
13:30-14:10 Eksik aşılanmış çocuk – Vaka örnekleri ile Doç. Dr.Hacer Aktürk
14:10-14:50 Kök hücre nakli / Solid organ nakli / Malinite / Primer immun yetersizlikli çocukta aşı programı Uzm. Dr. Öykü Özbörü Aşkan
14:50-15:00 Tartışma ve sorular
15:00-15:30 Kahve Arası
IV. Oturum: Özel Durumlarda Bağışıklama-II
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Metehan Özen
15:30-15:45 Sağlık çalışanı aşılaması Doç. Dr. Canan Caymaz
15:45-16:00 Seyahat aşılaması Doç. Dr. Nazan Dalgıç
16:00-16:15 Prematüre bebekleri nasıl aşılayalım? Doç. Dr. Hülya Özdemir
16:15-16:30 Tartışma ve sorular
16:30-16:40 KAPANIŞ
20 ŞUBAT 2020, PERŞEMBE
ÇOCUK ACİL TIP VE YOĞUN BAKIM DERNEĞİ ÇOCUK ACİL KURS PROGRAMI
Kurs Başkanları: Prof. Dr. Murat Duman, Doç. Dr. M. Nilüfer Yalındağ Öztürk
09:00-09:15 Kayıt, açılış ve tanışma Prof. Dr. Murat Duman, Doç. Dr. M. Nilüfer Yalındağ Öztürk
09:15-10:00 Acil serviste çocuk hastanın triajı (Olgularla) Prof. Dr. Nilgün Erkek
10:00-10.30 Acilde solunum sıkıntısına non-invazif yaklaşımlar Prof. Dr. Demet Demirkol
10:30-11:00 Kahve Arası
11:00-11:30 Ateşi olan çocuğa yaklaşım Dr. Öğr. Üyesi Gülser Esen Besli
11:30-12:00 Sepsis ve septik şok Prof. Dr. Nilgün Erkek
12.00-12:30 Sık rastlanan zehirlenmeler (TSA, parasetamol vs) Dr. Öğr. Üyesi Gülser Esen Besli
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13.30-14.00 Şok ve yönetimi Doç. Dr. M. Nilüfer Yalındağ Öztürk
14.00-14.30 Girişimsel sedasyon ve analjezi Prof. Dr. Nurettin Onur Kutlu
14:30-15:00 Akut karın ağrısına yaklaşım Prof. Dr. Murat Duman
15:00-15:30 Kahve Arası
15:30-16:00 Status epileptikus Uzm. Dr. Feyza Girgin İnceköy
16:00-16:30 Çoklu travmalı hastaya yaklaşım Prof. Dr. Murat Duman
16:30-17:00 Resüsitasyonda güncellemeler Uzm. Dr. Emel Uyar
17:00-17:15 Kapanış ve kursun değerlendirmesi Prof. Dr. Murat Duman, Doç. Dr. M. Nilüfer Yalındağ Öztürk
20 ŞUBAT 2020, PERŞEMBE
ULUSLARARASI GELİŞİMİ İZLEME VE DESTEKLEME REHBERİ (GİDR) UYGULAYICI EĞİTİMİ KURSU
Kurs Başkanı: Doç. Derya Doğan
09:00-09:15 1. Bölüm: Kurs öncesi değerlendirme, tanışma ve beklentiler Doç. Dr. Derya Doğan
09:15-09:45 2. Bölüm: Erken çocukluk döneminde gelişimin önemi, gelişimsel sorunların sıklığı, nedenleri ve önleyici yaklaşımlar Uzm. Dr. Funda Akpınar
09:45-10:30 3. Bölüm: GİDR’nin felsefe ve yapısı, araştırmaları ve dünyada GİDR kullanımı Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Özalp Akın
10:30-11:00 Kahve Arası
11:00-12:00 4. Bölüm: GİDR tekniği ve temel ilkeleri / Uygulama-1 Uzm. Dr. Şenay Güven Baysal
12:00-12:30 5. Bölüm: GİDR-Gelişimi Destekleme Bölümü Uzm. Dr. Funda Akpınar
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30-13:45 6.Bölüm: GİDR yarışması Uzm. Dr. Funda Akpınar
13:45-14:30 7. Bölüm: GİDR uygulama, kodlama ve yorumlama Uzm. Dr. Şenay Güven Baysal
14:30-15:15 8.Bölüm: GİDR sonuçlarının aile ile paylaşılması Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Özalp Akın
15:15-15:30 Kahve Arası
15:30-16:00 9.Bölüm: Özel gereksinimi olan çocuklara yaklaşım ve izlem ilkeleri Doç. Dr. Derya Doğan
16:00-16:15 10. Bölüm: Erken girişim ve sağaltım uygulamaları Uzm. Dr. Şenay Güven Baysal
16:15-16:45 11. Bölüm: Uygulama sonuçlarının paylaşılması Uzm. Dr. Şenay Güven Baysal
16:45-17:00 12. Bölüm: GİDR uygulayıcılarının planları, kursun değerlendirilmesi ve kapanış Doç. Dr. Derya Doğan
* Kursumuzun sonunda uygulayıcı sertifikası verilecektir.
20 ŞUBAT 2020, PERŞEMBE
HEMŞİRELİK KURSU: YENİDOĞAN HEMŞİRELİĞİNDE GÜNCEL KONULARA YAKLAŞIM
Kurs Başkanları: Prof. Dr. Yıldız Perk, Başhemşire Fatma Çırpı
08:45-09:00 Açılış ve kayıt
09:00-09:45 Gelişimsel bakım ve nöroproteksiyon * Ghada El Khaldi
09:45-10:30 Pratik noktalar * Ghada El Khaldi
10:30-11:00 Kahve Arası
11:00-11:45 Term ve preterm bebeğin cilt bakımı * Ghada El Khaldi
11:45-12:30 Postnatal adaptasyon ve erken dönemde izlem * Ghada El Khaldi
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30-14:15 Yenidoğanda termoregülasyon * Ghada El Khaldi
14:15-15:00 Pratik noktalar * Ghada El Khaldi
15:15-15:30 Kahve Arası
15:30-16:30 Resüsitasyonda neler değişti? * Ghada El Khaldi
16:30 Kapanış
* Clinical Applications Leader
Kurs dili İngilizcedir, simultane tercüme yapılacaktır.
20 ŞUBAT 2020, PERŞEMBE
YENİDOĞAN VE PEDİATRİDE NIRS (Near Infrared Spectroscopy) KULLANIMI
Kurs Başkanları: Prof. Dr. Hülya Bilgen, Prof. Dr. Merih Çetinkaya
08:45-09:00 Açılış ve kayıt
09:00-09:45 NIRS’da temel prensipler Prof. Dr. Hülya Bilgen
09:45-10:30 Serebral NIRS ve kullanım alanları Prof. Dr. Merih Çetinkaya
10:30-11:00 Kahve Arası
11:00-11:45 Doğum odasında NIRS kullanımı Doç. Dr. Aslı Memişoğlu
11:45-12:30 Özel durumlarda NIRS kulanımı Prof. Dr. Merih Çetinkaya
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30-14:15 Mezenter ve renal NIRS kullanımı Prof.Dr. Hülya Bilgen
14:15-15:00 Yenidoğan olguları: Term ve Preterm bebek olgusu Prof. Dr. Merih Çetinkaya
15:15-15:30 Kahve Arası
15:30-16:30 Pediatrik yoğunbakımda NIRS kullanımı Doç. Dr. M. Nilüfer Yalındağ Öztürk
16:30 Kapanış
20 ŞUBAT 2020, PERŞEMBE
BESLENME KURSU
Kurs Başkanı: Prof. Dr. Deniz Ertem
08:30-09:00 Açılış ön test
09:00-09:20 Beslenme durumunun değerlendirilmesi Doç. Dr. Engin Tutar
09:20-09:30 Süt çocuğu beslenmesinde sık yapılan hatalar Prof. Dr. Deniz Ertem
09:30-09:50 OLGU 1 Uzm. Dr. Özlem Kalaycık Şengül
09:50-10:10 OLGU 2 Uzm. Dr. Aykut Bayrak
10:10-10:30 OLGU 3 Uzm. Dr. Bilge Şahin Akkelle
10:30-11:00 Kahve Arası
11:00-11:30 Enteral nütrisyon (Tanım -Endikasyonlar -Uygulama yolları) Uzm. Dr. Burcu Volkan
11:30-11:40 Polimerik enteral beslenme ürünleri: Nedir, nelerdir? Prof. Dr. Deniz Ertem
11:40-12:20 İnteraktif olgu sunumları eşliğinde kullanım alanları
11:40-12:00 OLGU 4 Uzm. Dr. Esra Polat
12:00-12:20 OLGU 5 Uzm. Dr. Birol Öztürk
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30-13:40 Oligomerik enteral beslenme ürünleri: Nedir, nelerdir? Prof. Dr. Deniz Ertem
13:40-14:20 İnteraktif olgu sunumları eşliğinde kullanım alanları
13:40-14:00 OLGU 6 Uzm. Dr. Esra Polat
14:00-14:20 OLGU 7 Dr. Öğr. Üyesi Sebahat Çam
14:20-14:30 Modüler enteral beslenme ürünleri: Nedir, nelerdir? Prof. Dr. Deniz Ertem
14:30-15:10 İnteraktif olgu sunumları eşliğinde kullanım alanları
14:30-14:50 OLGU 8 Uzm. Dr. Birol Öztürk
14:50-15:10 OLGU 9 Dr. Öğr. Üyesi Sebahat Çam
15:10-15:30 Kahve Arası
15:30-16:00 Enteral nütrisyon izlemi ve sonlandırmada sık yapılan hatalar Doç. Dr. Engin Tutar
16:30 Son test / Kapanış
20 ŞUBAT 2020, PERŞEMBE
PEDİATRİSTLERİN SIK KULLANDIĞI TEMEL LABORATUVAR VE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ: UZMANINA SORALIM, ÖĞRENELİM
Kurs Başkanları: Prof. Dr. Gülnur Tokuç, Doç. Dr. Ela Erdem Eralp
08:45-09:00 Açılış Prof. Dr. Gülnur Tokuç
I. Oturum
09:00-09:40 Temel biyokimyasal testlerin yorumlanması Prof. Dr. Goncagül Haklar
09:40-10:20 Temel mikrobiyolojik testler ve vücut sıvılarının değerlendirilmesi Prof. Dr. Ayşegül Karahasan
10:20-10:30 Tartışma ve sorular
10:30-11:00 Kahve Arası
II. Oturum
11:00-12:20 Hematolojik testlerin yorumlanması Prof. Dr. Ahmet Koç
12:20-12:30 Tartışma ve sorular
12:30-13:30 Öğle Yemeği
III. Oturum
13:30-14:50 Radyolojinin pediatride tanısal yeri - Vaka örnekleri ile Prof. Dr. Sebuh Kuruğoğlu
14:50-15:00 Tartışma ve sorular
15:15-15:30 Kahve Arası
IV. Oturum
15:30-16:20 Hangi hastalıkta hangi radyolojik yöntem? (MRI, USG, BT) Prof. Dr. Sebuh Kuruğoğlu
16:20-16:30 Tartışma ve sorular
16:30 Kapanış