• 7. Marmara Pediatri Kongresi 20-22 Şubat 2020

Kongre Ana Konuları

 • AŞILARA GÜNCEL YAKLAŞIM
 • AŞI REDDİ
 • ÇOCUKTA GELİŞİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 • YENİ DOĞAN VE ÇOCUK HASTALARDA NIRS KULLANIMI
 • ÇOCUKLUK ÇAĞINDA ACİLLER
 • SEPSİS VE SEPTİK ŞOK YÖNETİMİ
 • KRİTİK HASTADA ALBUMİN KULLANIMI
 • GEÇ PRETERMLERİN DOĞUMDAN İLKOKULA İZLEMİ
 • ÇOCUKLARDA SIK KARŞILAŞILAN GASTROİNTESTİNAL SORUNLARA ÇÖZÜMLER
 • ÇOCUKLUK ÇAĞI KOLESTAZI
 • HİPOGLİSEMİ
 • ÇOK SU İÇEN ÇOCUK
 • BESİN ALERJİLERİ
 • ATOPİK DERMATİTLER
 • ÇOCUKLARDA SIK KULLANILAN TANI YÖNTEMLERİ: LABORATUVAR VE RADYOLOJİK TETKİKLER
 • HASTANE ENFEKSİYONLARINDAN KORUNMA
 • ÇOCUKLUK ÇAĞINDA İNME
 • SPOR ve ÇOCUK
 • ÇOCUKLARDA OKSİJEN KULLANIMI
 • ÇOCUKLARDA KALP YETMEZLİĞİ VE PULMONER HİPERTANSİYON
 • ÇOCUKLUK ÇAĞINDA NUTRİSYONEL ANEMİLER
 • BESLENME VE ÇEVRESEL ETKENLERİN KANSER GELİŞİMİNE ETKİSİ
 • ÇOCUKLARDA UYKU BOZUKLUKLARI
 • ÇOCUKLUK ÇAĞINDA HİDRONEFROZ
 • ÇOCUKLUK ÇAĞINDA BÖBREK TAŞI
 • OTİZM