• 7. Marmara Pediatri Kongresi 20-22 Şubat 2020

Bilimsel Program

  • 20 Şubat 2020, Perşembe, Kurslar
  • 21 Şubat 2020, Cuma
  • 22 Şubat 2020, Cumartesi
21 ŞUBAT 2020, CUMA
Salon A Salon B Salon C Salon D
08.00-08:30 KAYIT
08:30-09:30 AÇILIŞ KONUŞMALARI
09:30-10:30 AÇILIŞ KONFERANSI-Günümüzden geleceğe çocuk sağlığında yeni tehditler
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ender Pehlivanoğlu

Genç ve çocukları tehdit eden yeni tütün, nikotin ve esrar ürünleri - Prof. Dr. Bülent Karadağ
Nikotin, esrar ve gelişen beyin - Prof. Dr. Haluk Topaloğlu
10:30-11:00 Kahve Arası
11:00-12:00 Nefrolojide sık rastlanan sorunlar
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ahmet Nayır,
Prof.Dr. Salim Çalışkan

Her böbrek taşından endişe etmeli miyiz? - Doç. Dr. Nurdan Yıldız
Hidronefroz: Tıkayıcı mı? Acil girişim gerekir mi? Prof. Dr. İbrahim Gökce
Nutrisyonel anemiler: Nasıl beslenelim de anemiyi önleyelim?
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet Koç
Konuşmacı: Prof. Dr. Tiraje Celkan
12:00-13:00 Gastroenterolojide sık karşılaşılan sorunlara çözümler
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Özlem Durmaz,
Prof. Dr. Deniz Ertem

Yabancı cisim yutan - Korozif içen çocuk - Doç. Dr. Engin Tutar
GIS kanamalı çocuk - Prof. Dr. Sezin Akman
Akut karaciğer yetmezlikte ne yapmalı? - Prof. Dr. Çiğdem Arıkan
Çocuklarda hipoglisemi: Ne yapmalı nasıl tedavi etmeli?
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Olcay Evliyaoğlu,
Prof. Dr. Zeynep Atay

Çocuk endokrinoloji açısından - Doç. Dr. Bülent Hacıhamdioğlu
Çocuk metabolizma açısından - Doç. Dr. Ayşe Çiğdem Aktuğlu Zeybek
13:00-14:00 Öğle Yemeği
Poster Sunumlar (Poster Alanı)

Poster Sunum 1 Oturum Başkanları: Doç. Dr. Nevin Hatipoğlu, Uzm. Dr. Zehra Abalı
Poster Sunum 2 Oturum Başkanları: Doç. Dr. Fatma Kaya, Uzm. Dr. Neslihan Çiçek
Poster Sunum 3 Oturum Başkanları: Doç. Dr. Serdar Cömert, Uzm. Dr. Barış Yılmaz
14:00-15:00 Aşı kararsızlığı
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mübeccel Demirkol,
Prof. Dr. Perran Boran
Konuşmacılar: Prof. Dr. Gülbin Gökçay, Prof. Dr. Emel Gür
Besin alerjisinde pratik yaklaşımlar
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Safa Barış,
Doç. Dr. Özlem Cavkaytar

Çocuğum besin allerjisi mi? - Prof. Dr. Elif Karakoç Aydıner
Besin yükleme testlerini ne zaman, kime ve nasıl yapalım?
Prof. Dr. Cansın Saçkesen

Besin ilişkili anaflaksiye yaklaşım - Prof. Dr. Hülya Ercan Sarıçoban
15:00-16:00 İnmeyi erken tanıyıp, erken tedavi sunuyorum:
ZAMAN ALTINDIR!

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Dilşad Türkdoğan,
Prof. Dr. Ahmet Koç

Erken tanı ve ayırıcı tanı ipuçları - Doç. Dr. Olcay Ünver
Akut ve önleyici tedavi - Dr. Öğr. Üyesi Ömer Doğru
Akut endovasküler tedavi - Prof. Dr. Feyyaz Baltacıoğlu
Karşıt görüşler : Pediatrik yoğun bakımda
hipoalbuminemi saptanan kritik hastada albumin verelim mi?

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Agop Çıtak,
Prof. Dr. Metin Karaböcüoğlu

Evet, verelim - Prof. Dr. Demet Demirkol
Hayır, vermeyebiliriz - Doç Dr. Nilüfer Yalındağ Öztürk
16:00-16:30 Kahve Arası
16:30-17:30 SÖZLÜ BİLDİRİLER
Oturum Başkanları:
Doç. Dr. Çağatay Nuhoğlu, Doç. Dr. Berna Şaylan Çevik
SÖZLÜ BİLDİRİLER
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Nafiye Urgancı, Prof. Dr. Tülay Güran
SÖZLÜ
BİLDİRİLER
SÖZLÜ
BİLDİRİLER
22 ŞUBAT 2020, CUMARTESİ
Salon A Salon B Salon C Salon D
08:00-08:30 Akılcı antibiyotik kullanımı SÖZLÜ BİLDİRİLER
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Leyla Karadeniz,
Yrd. Doç. Nurşah Eker
SÖZLÜ BİLDİRİLER
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Fahri Ovalı,
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Doğru
08.30-09:30 Nadir kalıtsal hastalıklar
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Pınar İşgüven,
Prof. Dr. Nursel Elçioğlu

Kalıtsal metabolizma hastalıklarına yaklaşım:
Küçük prens ve mekanizmalar - Doç. Dr. Hasan Önal
Çocuklarda kalıtsal metabolik aciller:
Fark et, fark yarat. - Dr. Öğr. Üyesi Burcu Hişmi
Çocuklarda oksijen kullanımı
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Fazilet Karakoç,
Prof. Dr. Zeynep Seda Uyan

Acilde oksijen kullanımı - Prof. Dr. Erkan Çakır
Kronik hastalarda oksijen kullanımı - Prof. Dr. Sedat Öktem
Yüksek akım oksijen tedavisi - Doç. Dr. Yasemin Gökdemir
09:30-10:30 Çok su içen çocukta ne yapalım?
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Feyza Darendeliler,
Prof. Dr. Ruhan Düşünsel

Endokrinolog gözüyle - Prof. Dr. Ömer Tarım
Nefrolog gözüyle - Uzm. Dr. Serçin Güven
Kolestazlı çocuk hastaya yaklaşım
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ender Pehlivanoğlu,
Doç. Dr. Engin Tutar

Gastroenteroloji bakış açısıyla - Prof. Dr. Aydan Kansu
Metabolizma bakış açısıyla - Doç. Dr. İlyas Okur
10:30-11:00 Kahve Arası
11:00-12:00 Sağlıklı çocuk ve spor
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Funda Öztunç,
Doç. Dr. Özgür Kasımay Çakır

Çocuğun yaşamında sporun önemi - Doç. Dr. Itır Erhart
Çocuğum spor yapabilir mi ? - Prof. Dr. Figen Akalın
Otizm spektrum bozukluğu
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Adnan Ayvaz
Doç. Dr. Funda Gümüştaş

Otizm nörobiyolojisi ve güncel tedaviler - Prof. Dr. Dilşad Türkdoğan
Otizmin öncül belirtileri - Prof. Dr. Ayşe Arman
12:00-13:00 Pediatride zorlandıklarımıza akılcı yaklaşımlar
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Deniz Ertem,
Doç. Dr. Nuray Aktay Ayaz

Ateş ve Romatolojik hastalıklar - Prof. Dr. Betül Sözeri
Genomiks çağında hastalık tanımlama ve hedefe yönelik tedaviler,
CHAPLE örneği - Prof. Dr. Ahmet Oğuzhan Özen
Büyüyen çocukta diş ve göz sağlığı
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Eren Özek,
Doç. Dr. Hande Çeliker Ataberk

Çocuklarda diş sağlığı nasıl takip edilmeli ? - Prof. Dr. Sibel Biren
Bebelik ve çocukluk çağında göz sağlığı: Tehlike işaretleri nelerdir!
Prof. Dr. Tülin Berk
13:00-14:00 Öğle Yemeği
Poster Sunumlar (Poster Alanı)

Poster Sunum 4 Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ali Bülbül, Uzm. Dr. Burcu Volkan                                 
Poster Sunum 5 Oturum Başkanları: Prof. Dr. Güner Karatekin, Uzm. Dr. Feyza inceköy Girgin         
Poster Sunum 6 Oturum Başkanları: Doç. Dr. Eda Kepenekli Kadayifci, Uzm. Dr. Rabia Emel Şenay
Poster Sunum 7 Oturum Başkanları: Doç. Dr. Yasemin Gökdemir, Uzm. Dr. Gülten Thomas              
14:00-14:45 Uydu Sempozyumu
Uydu Konusu: İdrar yolu enfeksiyonunda erken tanı böbrek kurtarır
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Harika Alpay,
Prof. Dr. Özlem Balcı Ekmekçi
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Alev Yılmaz,
Prof. Dr. Zeynep Banu Güngör
14:45-15:45 Forum: Doğumdan ilkokula geç pretermlerin izlemi
Moderatör Prof. Dr. Nilgün Köksal
Prof. Dr. Tuğba Gürsoy, Prof. Dr. Özge Köroğlu, Doç. Dr. İlke Mungan Akın
15:45-16:00 Kahve Arası
16:00-17:00 Açık oturum: Yenidoğan ve pediatrik yoğun bakımda hastane enfeksiyonları
Moderatör: Prof. Dr. Zeynep İnce
Doç. Dr. Eda Kepenekli Kadayifci, Doç. Dr. Sinan Uslu, Prof. Dr. Gökhan Aygün
Kardiyolojide ciddi sorunlara güncel yaklaşımlar
Oturum Başkanları: Prof Dr Alpay Çeliker,
Prof Dr Ayşe Güler Eroğlu

Kalp yetersizliğine güncel, erken pediatrik yaklaşım
- Uzm. Dr. Elif Erolu
Pulmoner hipertansiyondan kimde, ne zaman şüphelenelim?
- Uzm. Dr. Eviç Zeynep Akgün
17:00-17:30 Kanser gelişiminde gıda ve çevresel faktörlerin rolü
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gülnur Tokuç
Konuşmacı: Prof. Dr. Rejin Kebudi
17:30-18:00 Kapanış Kapanış
20 ŞUBAT 2020, PERŞEMBE
AŞI KURSU
Kurs Başkanı: Doç. Dr. Eda Kepenekli Kadayifci
08:45-09.00 Açılış
Doç. Dr. Eda Kepenekli Kadayifci
I. Oturum: Aşılamada Temel Bilgiler
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yıldız Camcıoğlu
09:00-09:45 Genel bağışıklama ilkeleri Prof.Dr. Ateş Kara
09:45-10:00 Aşı sonrası alerjik reaksiyonlara yaklaşım Prof. Dr. ZeynepTamay
10:00-10:20 Sağlık Bakanlığınca önerilen aşı programı Prof. Dr. Özden Türel
10:20-10:30 Tartışma ve sorular
10:30-11:00 Kahve Arası
II. Oturum: Ulusal Bağışıklama Programı Dışı Aşılar
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nuran Salman
11:00-11:15 Meningokok aşıları Doç. Dr. Eda Kepenekli Kadayifci
11:15-11:30 Rotavirus aşıları Doç. Dr. Ayşe Karaaslan
11:30-11:45 İnfluenza aşıları Doç. Dr. Adem Karbuz
11:45-12:00 Tdap aşıları Doç. Dr. Selda Hançerli Törün
12:00-12:15 HPV aşıları Doç. Dr. Nevin Hatipoğlu
12:15-12:30 Tartışma ve sorular
12:30-13:30 Öğle Yemeği
III.Oturum: Özel Durumlarda Bağışıklama-I
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ayper Somer
13:30-14:10 Eksik aşılanmış çocuk – Vaka örnekleri ile Doç. Dr.Hacer Aktürk
14:10-14:50 Kök hücre nakli / Solid organ nakli / Malinite / Primer immun yetersizlikli çocukta aşı programı Uzm. Dr. Öykü Özbörü Aşkan
14:50-15:00 Tartışma ve sorular
15:00-15:30 Kahve Arası
IV. Oturum: Özel Durumlarda Bağışıklama-II
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Metehan Özen
15:30-15:45 Sağlık çalışanı aşılaması Doç. Dr. Canan Caymaz
15:45-16:00 Seyahat aşılaması Doç. Dr. Nazan Dalgıç
16:00-16:15 Prematüre bebekleri nasıl aşılayalım? Doç. Dr. Hülya Özdemir
16:15-16:30 Tartışma ve sorular
16:30-16:40 KAPANIŞ

20 ŞUBAT 2020, PERŞEMBE
ÇOCUK ACİL TIP VE YOĞUN BAKIM DERNEĞİ ÇOCUK ACİL KURS PROGRAMI
Kurs Başkanları: Prof. Dr. Murat Duman, Doç. Dr. M. Nilüfer Yalındağ Öztürk
09:00-09:15 Kayıt, açılış ve tanışma Prof. Dr. Murat Duman, Doç. Dr. M. Nilüfer Yalındağ Öztürk
09:15-10:00 Acil serviste çocuk hastanın triajı (Olgularla) Prof. Dr. Nilgün Erkek
10:00-10.30 Acilde solunum sıkıntısına non-invazif yaklaşımlar Prof. Dr. Demet Demirkol
10:30-11:00 Kahve Arası
11:00-11:30 Ateşi olan çocuğa yaklaşım Dr. Öğr. Üyesi Gülser Esen Besli
11:30-12:00 Sepsis ve septik şok Prof. Dr. Nilgün Erkek
12.00-12:30 Sık rastlanan zehirlenmeler (TSA, parasetamol vs) Dr. Öğr. Üyesi Gülser Esen Besli
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13.30-14.00 Şok ve yönetimi Doç. Dr. M. Nilüfer Yalındağ Öztürk
14.00-14.30 Girişimsel sedasyon ve analjezi Prof. Dr. Nurettin Onur Kutlu
14:30-15:00 Akut karın ağrısına yaklaşım Prof. Dr. Murat Duman
15:00-15:30 Kahve Arası
15:30-16:00 Status epileptikus Uzm. Dr. Feyza Girgin İnceköy
16:00-16:30 Çoklu travmalı hastaya yaklaşım Prof. Dr. Murat Duman
16:30-17:00 Resüsitasyonda güncellemeler Uzm. Dr. Emel Uyar
17:00-17:15 Kapanış ve kursun değerlendirmesi Prof. Dr. Murat Duman, Doç. Dr. M. Nilüfer Yalındağ Öztürk

20 ŞUBAT 2020, PERŞEMBE
ULUSLARARASI GELİŞİMİ İZLEME VE DESTEKLEME REHBERİ (GİDR) UYGULAYICI EĞİTİMİ KURSU
Kurs Başkanı: Doç. Derya Doğan
09:00-09:15 1. Bölüm: Kurs öncesi değerlendirme, tanışma ve beklentiler Doç. Dr. Derya Doğan
09:15-09:45 2. Bölüm: Erken çocukluk döneminde gelişimin önemi, gelişimsel sorunların sıklığı, nedenleri ve önleyici yaklaşımlar Uzm. Dr. Funda Akpınar
09:45-10:30 3. Bölüm: GİDR’nin felsefe ve yapısı, araştırmaları ve dünyada GİDR kullanımı Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Özalp Akın
10:30-11:00 Kahve Arası
11:00-12:00 4. Bölüm: GİDR tekniği ve temel ilkeleri / Uygulama-1 Uzm. Dr. Şenay Güven Baysal
12:00-12:30 5. Bölüm: GİDR-Gelişimi Destekleme Bölümü Uzm. Dr. Funda Akpınar
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30-13:45 6.Bölüm: GİDR yarışması Uzm. Dr. Funda Akpınar
13:45-14:30 7. Bölüm: GİDR uygulama, kodlama ve yorumlama Uzm. Dr. Şenay Güven Baysal
14:30-15:15 8.Bölüm: GİDR sonuçlarının aile ile paylaşılması Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Özalp Akın
15:15-15:30 Kahve Arası
15:30-16:00 9.Bölüm: Özel gereksinimi olan çocuklara yaklaşım ve izlem ilkeleri Doç. Dr. Derya Doğan
16:00-16:15 10. Bölüm: Erken girişim ve sağaltım uygulamaları Uzm. Dr. Şenay Güven Baysal
16:15-16:45 11. Bölüm: Uygulama sonuçlarının paylaşılması Uzm. Dr. Şenay Güven Baysal
16:45-17:00 12. Bölüm: GİDR uygulayıcılarının planları, kursun değerlendirilmesi ve kapanış Doç. Dr. Derya Doğan
* Kursumuzun sonunda uygulayıcı sertifikası verilecektir.
20 ŞUBAT 2020, PERŞEMBE
HEMŞİRELİK KURSU: YENİDOĞAN HEMŞİRELİĞİNDE GÜNCEL KONULARA YAKLAŞIM
Kurs Başkanları: Prof. Dr. Yıldız Perk, Başhemşire Fatma Çırpı
08:45-09:00 Açılış ve kayıt
09:00-10:30 Gelişimsel bakım ve nöroproteksiyon: Pratik noktalar * Ghada El Khaldi
10:30-11:00 Kahve Arası
11:00-12:30 Term ve preterm bebeğin cilt bakımı * Ghada El Khaldi
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30-14:30 Postnatal adaptasyon ve termoregülasyon: "altın saati" doğru kullanmak * Ghada El Khaldi
14:30-15:00 Hastane içi trasport: Sorunlara pratik çözümler * Ghada El Khaldi
15:00-15:30 Kahve Arası
15:30-16:30 Resüsitasyonda neler değişti? * Ghada El Khaldi
16:30 Kapanış
* Clinical Applications Leader
Kurs dili İngilizcedir, simultane tercüme yapılacaktır.

20 ŞUBAT 2020, PERŞEMBE
YENİDOĞAN VE PEDİATRİDE NIRS (Near Infrared Spectroscopy) KULLANIMI
Kurs Başkanları: Prof. Dr. Hülya Bilgen, Prof. Dr. Merih Çetinkaya
08:45-09:00 Açılış ve kayıt
09:00-09:45 NIRS’da temel prensipler Prof. Dr. Hülya Bilgen
09:45-10:30 Serebral NIRS ve kullanım alanları Prof. Dr. Merih Çetinkaya
10:30-11:00 Kahve Arası
11:00-11:45 Doğum odasında NIRS kullanımı Doç. Dr. Aslı Memişoğlu
11:45-12:30 Özel durumlarda NIRS kulanımı Prof. Dr. Merih Çetinkaya
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30-14:15 Mezenter ve renal NIRS kullanımı Prof.Dr. Hülya Bilgen
14:15-15:00 Yenidoğan olguları: Term ve Preterm bebek olgusu Prof. Dr. Merih Çetinkaya
15:15-15:30 Kahve Arası
15:30-16:30 Pediatrik yoğunbakımda NIRS kullanımı Doç. Dr. M. Nilüfer Yalındağ Öztürk
16:30 Kapanış

20 ŞUBAT 2020, PERŞEMBE
BESLENME KURSU
Kurs Başkanı: Prof. Dr. Deniz Ertem
08:30-09:00 Açılış ön test
09:00-09:20 Beslenme durumunun değerlendirilmesi Doç. Dr. Engin Tutar
09:20-09:30 Süt çocuğu beslenmesinde sık yapılan hatalar Prof. Dr. Deniz Ertem
09:30-09:50 OLGU 1 Uzm. Dr. Özlem Kalaycık Şengül
09:50-10:10 OLGU 2 Uzm. Dr. Aykut Bayrak
10:10-10:30 OLGU 3 Uzm. Dr. Bilge Şahin Akkelle
10:30-11:00 Kahve Arası
11:00-11:30 Enteral nütrisyon (Tanım -Endikasyonlar -Uygulama yolları) Uzm. Dr. Burcu Volkan
11:30-11:40 Polimerik enteral beslenme ürünleri: Nedir, nelerdir? Prof. Dr. Deniz Ertem
11:40-12:20 İnteraktif olgu sunumları eşliğinde kullanım alanları
11:40-12:00 OLGU 4 Uzm. Dr. Esra Polat
12:00-12:20 OLGU 5 Uzm. Dr. Birol Öztürk
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30-13:40 Oligomerik enteral beslenme ürünleri: Nedir, nelerdir? Prof. Dr. Deniz Ertem
13:40-14:20 İnteraktif olgu sunumları eşliğinde kullanım alanları
13:40-14:00 OLGU 6 Uzm. Dr. Esra Polat
14:00-14:20 OLGU 7 Dr. Öğr. Üyesi Sebahat Çam
14:20-14:30 Modüler enteral beslenme ürünleri: Nedir, nelerdir? Prof. Dr. Deniz Ertem
14:30-15:10 İnteraktif olgu sunumları eşliğinde kullanım alanları
14:30-14:50 OLGU 8 Uzm. Dr. Birol Öztürk
14:50-15:10 OLGU 9 Dr. Öğr. Üyesi Sebahat Çam
15:10-15:30 Kahve Arası
15:30-16:00 Enteral nütrisyon izlemi ve sonlandırmada sık yapılan hatalar Doç. Dr. Engin Tutar
16:30 Son test / Kapanış

20 ŞUBAT 2020, PERŞEMBE
PEDİATRİSTLERİN SIK KULLANDIĞI TEMEL LABORATUVAR VE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ: UZMANINA SORALIM, ÖĞRENELİM
Kurs Başkanları: Prof. Dr. Gülnur Tokuç, Doç. Dr. Ela Erdem Eralp
08:45-09:00 Açılış Prof. Dr. Gülnur Tokuç
I. Oturum
09:00-09:40 Temel biyokimyasal testlerin yorumlanması Prof. Dr. Goncagül Haklar
09:40-10:20 Temel mikrobiyolojik testler ve vücut sıvılarının değerlendirilmesi Prof. Dr. Ayşegül Karahasan
10:20-10:30 Tartışma ve sorular
10:30-11:00 Kahve Arası
II. Oturum
11:00-12:20 Hematolojik testlerin yorumlanması Prof. Dr. Ahmet Koç
12:20-12:30 Tartışma ve sorular
12:30-13:30 Öğle Yemeği
III. Oturum
13:30-14:50 Radyolojinin pediatride tanısal yeri - Vaka örnekleri ile Prof. Dr. Sebuh Kuruğoğlu
14:50-15:00 Tartışma ve sorular
15:15-15:30 Kahve Arası
IV. Oturum
15:30-16:20 Hangi hastalıkta hangi radyolojik yöntem? (MRI, USG, BT) Prof. Dr. Sebuh Kuruğoğlu
16:20-16:30 Tartışma ve sorular
16:30 Kapanış