• 7. Marmara Pediatri Kongresi 20-22 Şubat 2020

Bildiri Gönderimi


Bildiri Teslim Bilgileri


 • Bildirileriniz için son gönderim tarihi 26 Ocak 2020 Pazar, saat 23:59’dur.
 • Sunum Dili Türkçe’dir.
 • Bildiriniz özgün olmalıdır.
 • Bildiriniz 300 kelimeyi geçmemelidir.
 • Bildiri gönderimi son bildiri gönderim tarihini geçmemelidir. Son bildiri tarihinden sonra gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.
 • Bilimsel Kurul bildirileri Sözlü ve/veya Poster olarak kabul edebileceklerdir, bildiri sahipleri bu konuda bilgilendirilecektir.
 • Bildiri gönderilmeden önce bildiri sahibi ile bildiride yer alan yazarlar bildirinin son hali için emin olmalıdır, ardından bildiri sistemine yüklenmelidir.
 • Sunum yapacak kişinin katılımcı olarak kayıt yaptırması gerekmektedir.
 • Bildiriler sadece online gönderim modülü ile gönderilebilecektir. E-posta, faks vb. usullerle iletilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 • Sunum Hazırlama


 • Posterler bildiri sisteminden ulaşılabilecek poster modülünde e-poster olarak sunulacaktır.
 • Başlamadan önce, lütfen aşağıdaki adımları izleyiniz:
 • Sunumu gerçekleştirecek kişinin iletişim bilgilerini eksiksiz yazmanız gerekmektedir.
     - E-posta adresi
     - Adres bilgileri
     - Gün içerisinde ve akşam ulaşılabilecek telefon numaraları
 • Yazar ve diğer yazarların bilgileri detaylı olarak yer almalıdır.
     - Tam olarak isim ve soyadı bilgileri
     - Yazar ismi büyük harf ve küçük harf içermelidir. (J. Kaya)
     - Kurum bilginiz; bölüm, enstitü / hastane, şehir, ülke şeklinde olmalıdır.
 • Bildiri başlığınız 30 kelimeyle sınırlı olmalı ve BÜYÜK HARFLER kullanılmalıdır.
 • Bildiriniz “Teşekkür” dahil olmak üzere 300 kelimeden oluşmalıdır.

 • Not: Yazınızın düzenlenmesinde, edit edilmesinde ve kelime hesaplamasında Office programları kullanmanızı öneririz. (Örnek: Word kelime işlemcisi vb.)
 • * Yalnızca standart kısaltmalar kullanın. Özel bir yer ya da beklenmedik kısaltmalar parantez içerisinde açıklamalarıyla belirtilmelidir.
 • * İlaç isimleri markalarıyla belirtilmelidir. Sayılarını adet olarak açıklayınız.
 • Açıklama: Yazarın finansal bağlantısı var ise belirtmesi gerekir. Herhangi bir reklam ürününün üreticisi/tedarikçi ya da işiyle ilişkili bir hizmet sunu formunda uygun bir kutu içerisinde belirtilmelidir.